TAKE A PICTURE

לחיצה וזה אצלך בענן

PROOF FR400

מצלמת פרוף ממשיכה להוביל בטכנולוגית אבטחת הרכב:
הכירו את הפיצ'רים החדשים שיתנו לכם את כל הביטחון שאתם צריכים בכביש 24/7

רוצה לשמוע עוד?

לפרטים נוספים רכישה ושדרוג

TAKE A PICTURE

באמצעות כפתור המותקן ברכב,
הנהג יוכל ללכוד ולתעד סיטואציה
או תקרית בכביש, ולשתף אותה
בזמן אמת.

 

• תיעוד מהמצלמה הקדמית והאחורית
• לחיצה אחת וקליק!
• לנייד PUSH קבלת הודעות
• תמונה + ווידאו בענן ובאפליקציה

שמירה בענן

שמירה וגיבוי אוטומטי בענן,
במקרה של תאונה תנודה
ולחיצה על לחצן השיתוף.

שליטה מלאה

הגדרת רגישות המערכת
עבור תנודה, ושליטה
על קבלת התראות PUSH.

התראות מהירות

הגדרת המהירות המותרת
באפליקציה וקבלת התראה
כאשר יש חריגה.

התראה על הנעה וכיבוי מנוע

קבלת התראה כאשר המנוע מונע
והרכב לא זז לפרק זמן מוגדר מראש
באפליקציה, בנוסף קבלת התראה
כאשר סוויץ' נפתח וסוויץ' נסגר.

PROOF FR400

מצלמת פרוף ממשיכה להוביל
בטכנולוגית אבטחת הרכב:

הכירו את הפיצ'רים החדשים שיתנו לכם
את כל הביטחון שאתם צריכים בכביש 24/7

TAKE A PICTURE

באמצעות כפתור המותקן
ברכב, הנהג יוכל ללכוד ולתעד
סיטואציה או תקרית בכביש
ולשתף אותה בזמן אמת.

• תיעוד מהמצלמה הקדמית
  והאחורית
• לחיצה אחת וקליק!
• לנייד PUSH קבלת הודעות
• תמונה + ווידאו בענן
  ובאפליקציה

שמירה בענן

שמירה וגיבוי אוטומטי בענן,
במקרה של תאונה תנודה
ולחיצה על לחצן השיתוף.

התראות מהירות

הגדרת המהירות המותרת
באפליקציה וקבלת התראה
כאשר יש חריגה.

שליטה מלאה

הגדרת רגישות המערכת
עבור תנודה ותאונה, ושליטה
על קבלת התראות PUSH.

התראה על הנעה וכיבוי מנוע

קבלת התראה כאשר המנוע
מונע והרכב לא זז לפרק זמן
מוגדר מראש באפליקציה,
בנוסף קבלת התראה כאשר
סוויץ' נפתח וסוויץ' נסגר.

רוצה לשמוע עוד?

לפרטים נוספים רכישה ושדרוג

כשזה מצולם אין הפתעות

לפרטים נוספים ורכישה יש להשאיר פרטים